Khobaruna

Maklumat Terkait COVID-19

MAKLUMAT No. 1/PMAPI/III/2020   Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wash-shalatu ala rasulillah, waba’d. Dalam rangka